Interpreter application form


Contact Form Shortcode Error: Form 4 does not exist

Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho cộng tác viên phiên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm cộng tác viên biên dịch, click vào đây: 

 

DOCUMENT TRANSLATOR APPLICATION FORM
Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký cộng tác dịch video/phụ đề

 

VIDEO TRANSLATOR APPLICATION FORM

 

Mẫu đăng ký ứng tuyển cộng tác viên phiên dịch

Xin cảm ơn!