Ứng tuyển cộng tác viên phiên dịch


Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho cộng tác viên phiên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm cộng tác viên biên dịch, click vào đây: 

 

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH
Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký cộng tác dịch video/phụ đề

 

ĐĂNG KÝ CTV DỊCH VIDEO/LÀM PHỤ ĐỀ

 

Mẫu đăng ký ứng tuyển cộng tác viên phiên dịch

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required fieldAcceptable file types: doc,docx,pdf,ppt,rar,zip.
Maximum file size: 2mb.

Xin cảm ơn!

Like it?