Ứng tuyển cộng tác viên thu âm/lồng tiếng


Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required field


Acceptable file types: doc,docx,pdf,ppt,rar,zip,wav,mp3,wma.
Maximum file size: 3mb.
Like it?