Vietnamese legal translation


Dịch tài liệu pháp luật

Dịch Thuật SMS cung cấp dịch vụ dịch tài liệu pháp luật. Hãy liên hệ để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Pháp luật dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế. Vì thế, những tài liệu pháp luật là những tài liệu tuyệt đối không được có sai sót trong những bản dịch vì nó sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Dịch tài liệu liên quan đến pháp luật đòi hỏi người dịch phải am hiểu, có kiến thức sâu rộng về luật pháp, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho khách hàng.

Hiểu được tầm quan trọng của sự việc nên chúng tôi tuyển chọn biên dịch viên về luật pháp rất gắt gao để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng và với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật Dịch thuật SMS tự tin khẳng định chúng tôi có đầy đủ kiến thức và học vấn sâu rộng trong lĩnh vực dịch pháp luật.